maxresdefault

משקפי מציאות מדומה

הדרך הטובה ביותר להגדיר מה זה משקפי מציאות מדומה היא שזה משהו שלוקח אותך למציאות חדשה!

משקפי מציאות מדומה מאפשרים לצפות בווידאו 360 בצורה אמיתית ומוחשית.

את המשקפים שמים על הראש ואז רואים את הווידאו המתנגן בכל כיוון כשמזיזים את הראש כאילו את/ה ממש שם!

משקפי המציאות המדומה משמשים גם לשחק משחקים בצורה שלא נראתה עד כה, כאשר השחקן בתוך המשחק ונע בכל כיוון.